Konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja dla demokracji” jest organizowana przez Fundację Collegium Nobilium Novum oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie. Odbędzie się w dniu 05 stycznia 2022 roku, w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Humanistycznej, budynek E, Leszno, ul. Krótka 4

Do udziału w konferencji uprzejmie ZAPRASZAMY uczelnie oraz indywidualnych naukowców. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy konferencji rejestrują się poprzez formularz zgłoszeniowy – dostępny poniżej.

Celem konferencji ogólnopolskiej będzie wielostronne i interdyscyplinarne przedyskutowanie relacji pomiędzy edukacją a demokracją na bazie CZTERECH PYTAŃ O DEMOKRACJĘ oraz wypracowanie założeń ideowych, naukowych, programowych i organizacyjnych uczelni Collegium Nobilium Novum. Jej dorobek naukowy zostanie opublikowany w „Annałach CNN”.

W trakcie konferencji zostanie podpisany Akt Reaktywacyjny przywracający do życia Collegium Nobilium, jako uczelnię kształcącą elity intelektualne kraju. W następnym kroku, reaktywowane Collegium Nobilium Novum, zorganizuje wiosną 2022 roku, Światową Konferencję Naukową „Edukacja dla demokracji”, pod auspicjami UNESCO i z udziałem przedstawicieli najbardziej prestiżowych uczelni z całego świata oraz fundacji i organizacji międzynarodowych działających na rzecz demokracji. Jej zadaniem będzie określenie (zdefiniowanie) światowych standardów kształcenia i wychowania dla demokracji oraz wypracowanie konkluzji, wniosków i zaleceń dla rządów i decydentów politycznych demokratycznego świata.

Konferencja naukowa zakończy się konferencją prasową, na której zostaną zaprezentowane jej wyniki i ustalenia.

O godz. 19.00 odbędzie się spektakl muzyczny inaugurujący powstanie Teatru CNN. Wystawiona zostanie 60 minutowa opera „La Serva Padrona” (Służąca Panią). Opera została skomponowana przez Giovanni Battistę Pergolesiego (1710–1736) siedem lat przed powstaniem Collegium Nobilium. Wstęp na spektakl operowy jest bezpłatny, a wejściówki można będzie otrzymać przed spektaklem, w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Humanistycznej, budynek E, Leszno, ul. Krótka 4. Wejściówkę można zobaczyć na dole strony w zakładce „Teatr CNN”, a także pobrać z naszej strony na FB „Collegium Nobilium Novum”.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres konferencja@fcnn.pl

Szczegółowy program konferencji kliknij aby pobrać plik

Część I. 9.00-12.00

WPROWADZENIE
Prowadzi: Dr Michał Daszkiewicz, Uniwersytet Gdański/ERL Association

EDUKACJA

9.20-10.00
Prof. Bolesław Niemierko
SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Sopocie
Czym jest edukacja?

DEMOKRACJA

w dwugłosie..

10.10-11.30
Prof. Wawrzyniec Konarski
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Demokracja szlachecka jako anty-przykład korygującego wpływu intelektualistów na
ustrój polityczny państwa

Prof. Arkadiusz Stempin
Uniwersytet Jagielloński /Uniwersytet we Freiburgu
Droga państw zachodnich do demokracji

11.40-12.00
Prof. Elżbieta Górnikowska-Zwolak
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Demokracja z udziałem kobiet i dla kobiet – w ujęciu antropogiki społecznej

Część II. 12.30-15.30

Warstwa aksjologiczna – Jak WARTOŚCIUJEMY demokrację?

12.30-13.00
Dr Małgorzata Kosiorek
Uniwersytet Łódzki
Iluzja demokracji w polityce oświatowej III RP

Warstwa pragmatyczna – Co ROBIMY na rzecz demokracji?

13.15-13.45
Prof. Agnieszka Cybol-Michalska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kultura życzliwa „Inności” jako fundament demokracji – o heterogeniczności rzeczywistości

Warstwa emocjonalna – Co CZUJEMY względem demokracji?

14.00-14.30
Prof. Teresa Wejner-Jaworska
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Demokracja i jej aspekty emocjonalne

Warstwa poznawcza – Jak ROZUMIEMY demokrację

14.45-15.15
Prof. Astrid Męczkowska-Christiansen
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Konceptualizacje procesu uczenia się (nie tylko) demokracji na tle pytania o relację pomiędzy demokracją a edukacją

Tematyka konferencji kliknij aby zobaczyć

Zaproszenie na konferencję kliknij aby zobaczyć

Zgłoszenie udziału w konferencji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Podane dane osobowe administrowane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. 'RODO’), zaś ich administratorem jest Fundacja CNN. Wszystkie dane wykorzystane są tu tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji konferencji „Edukacja dla demokracji”. Na każdym etapie edycji osoba rejestrująca się na Konferencję może swoje dane zmodyfikować bądź usunąć. Osoba rejestrująca się na konferencję wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w podanym wyżej celu.

Konferencja „Edukacja dla demokracji” odbędzie się w dniu 05 stycznia 2022 roku, w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Budynek E, ul. Krótka 4.

Ramowy program konferencji jest następujący.

  1.   8.00 –   9.00                   Recepcja, rejestracja i powitalna kawa.
  2.   9.00 – 12.00                   I część Konferencji.
  3. 12.00 – 12.30                   Przerwa kawowa.
  4. 12.30 – 15.30                   II część Konferencji.
  5. 15.30 – 16.30                   Lunch.
  6. 16.30 – 17.30                   Konferencja prasowa. Prezentacja wyników konferencji i podpisanie Aktów Reaktywacji Collegium Nobilium Novum, Teatru Collegium Nobilium Novum i Komisji Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. 19.00 – 20.00                   Inauguracja Teatru Collegium Nobilium Novum. W programie 60 minutowa opera w dwóch częściach „La serva padrona” (Służąca panią) – opera buffo z epoki późnego baroku skomponowana przez Giovanni Battistę Pergolesiego (1710–1736) siedem lat przed powstaniem Collegium Nobilium (1740).

Rezerwacja hotelu

Dla zainteresowanych uczestników konferencji „Edukacja dla demokracji”, nowoczesny a zarazem stylowy hotel w Lesznie, przygotował ofertę specjalną.

Hotel & Restauracja Antonińska, ul. Jana Ostroroga 8a, 64-100 Leszno, www.antoninska.com.pl

Poniżej oferta hotelu „Antonińska” w Lesznie.

Ceny noclegu ze śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego:

Pokój 1-osobowy typu Standard – 250 zł

Pokój 1-osobowy typu Comfort – 270 zł

Pokój 2-osobowy typu Standard – 285 zł

Pokój 2-osobowy typu Superior – 325 zł

Pokój 4-osobowy typu studio z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami – 490 zł

Każdy kto chce skorzystać z tej oferty może zadzwonić do recepcji i zrobić rezerwację na hasło „Konferencja”.

Telefony do recepcji: +48-65-526-1020 lub +48-515-036-435.