Zadeklaruj swoje poparcie dla utworzenia Obywatelskiej Listy Wyborczej

OBYWATELSKA LISTA WYBORCZA

Wobec braku porozumienia opozycyjnych partii politycznych przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zachodzi potrzeba niezwłocznego utworzenia Obywatelskiej Listy Wyborczej, na której powinny znaleźć się osoby o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i etycznych. Obywatelska Lista Wyborcza stała się konieczna dla obrony demokracji w Polsce oraz dla przeciwdziałania dalszemu zawłaszczaniu instytucji demokratycznych przez obecne władze państwowe. Dzięki aktywności osób niezrzeszonych, w szczególności młodych, możemy wspólnie zadbać o dalszy rozwój naszego kraju oraz jego relacje z Unią Europejską i innymi państwami demokratycznymi.

  Zgadzam się

  Zadeklaruj chęć kandydowania z Obywatelskiej Listy Wyborczej i udziału w Studium Przygotowawczym

  Kapituła Collegium Nobilium Novum

  LIST OTWARTY
  do organów kolegialnych partii demokratycznych, rad samorządu terytorialnego,
  organizacji pozarządowych i niezależnych mediów w Polsce

  Zbliżają się wybory parlamentarne. Przełomem pozwalającym na naprawę Państwa byłaby Obywatelska Lista Wyborcza złożona z ludzi prezentujących jak najwyższe kwalifikacje merytoryczne i etyczne.

  Kapituła Collegium Nobilium Novum, realizując swoją misję i działając w celu podniesienia jakości demokracji i unowocześnienia zasad funkcjonowania państwa prawnego w Polsce, zaprasza osoby, które chciałyby kandydować w najbliższych bądź przyszłych wyborach parlamentarnych czy samorządowych do udziału w kilkunastogodzinnym Studium Przygotowawczym.

  Zaproszenie kierujemy zarówno do osób zrzeszonych w partiach, radach samorządu terytorialnego lub organizacjach pozarządowych, jak też do wszystkich niezrzeszonych młodych ludzi, którzy planują swoją karierę w polityce lub służbie cywilnej.

  Celem Studium będzie wstępne przygotowanie kandydatów do pełnienia odpowiedzialnych funkcji publicznych i politycznych. Obejmie elementy wiedzy z zakresu programowego Studium Podyplomowego MPPA (Master of Public and Political Administration) ukazujące złożoność współczesnego świata.

  Absolwenci Studium Przygotowawczego uzyskają elementarną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, politologii, zarządzania, społeczeństwa i etyki, niezbędną w procesie sprawnego, odpowiedzialnego, nowoczesnego i etycznego zarządzania krajem. Jest to także oferta dla osób niezrzeszonych, które chciałyby w przyszłości brać czynny udział w życiu publicznym i politycznym i podnieść swoje kwalifikacje, niezbędne do sprawowania tych funkcji.

  Studium Przygotowawcze będzie bezpłatne. Obejmie dwa do czterech weekendowych zajęć on-line w lipcu lub sierpniu. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres university@fcnn.pl, załączając CV.

  Kim jesteśmy?

  Jesteśmy kilkunastoosobową grupą polskich naukowców, którzy pro publico bono podjęli działania na rzecz utrzymania i rozwoju demokracji we współczesnym świecie, poprzez realizację projektu „Edukacja dla demokracji”. Dążymy do tego, aby stał się on projektem europejskim, ponieważ nasze działania są w wielu punktach zbieżne z zaleceniami wyrażonymi w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji edukacji w UE.

  Nawiązując do najlepszych tradycji polskiej myśli edukacyjnej, reaktywowaliśmy uczelnię, powołaną w 1740 roku przez Ks. Stanisława Konarskiego, który w tamtych mrocznych czasach uznał, że jedyną nadzieją na uratowanie Rzeczypospolitej jest wykształcenie elity intelektualnej, zdolnej do sprawnego i nowoczesnego zarządzania krajem.

  Powołaliśmy Fundację Collegium Nobilium Novum (dalej CNN), a w jej ramach powołana została Kapituła CNN. Kapituła pracuje w formule organizacyjnej think tanku, a w jej skład wchodzą naukowcy reprezentujący uczelnie z obszaru całej Polski.

  Wielopłaszczyznowy projekt „Edukacja dla demokracji”, obejmuje przede wszystkim takie działania, jak:

  1. Wdrożenie przez CNN badań naukowych nad demokracją i społeczeństwem obywatelskim, we współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi z wielu krajów.
  2. Stworzenie sieci uczelni i organizacji pozarządowych w Europie kształtujących politykę edukacyjną państw narodowych i Unii Europejskiej.
  3. Powołanie niepublicznej uczelni pod nazwą Collegium Nobilium Novum z szerokim programem kształcenia pozwalającym absolwentom na zdobycie rozległej wiedzy umożliwiającej rozumienie złożonych zależności przyczynowo–skutkowych oraz mechanizmów funkcjonowania współczesnego świata.
  4. Prowadzenie edukacji ustawicznej (lifelongeducation), we wszystkich grupach wiekowych na obszarze całego kraju.

  Zapraszamy na naszą stronę internetową www.fcnn.pl

  Prezydium Kapituły Collegium Nobilium Novum:
  Prof. dr hab. Bolesław Niemierko – Mistrz Kapituły CNN, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Sopocie
  Dr Michał Daszkiewicz – Wicemistrz Kapituły CNN, Uniwersytet Gdański
  Prof. dr hab. Monika Dobska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu
  Prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  Dr Włodzimierz Zydorczak – Prezes zarządu Fundacji Collegium Nobilium Novum

   Chcę wziąć udział w Studium Przygotowawczym i kandydować

   Pobierz: List otwarty

   Administratorem danych osobowych jest Fundacja Collegium Nobilium Novum z siedzibą pod adresem ul. Wiśniowa 2/1 64-400 Kościan (KRS 0000920279; REGON: 389876179; NIP: 698-18-59-385). Posiadasz pełne prawo wglądu do swoich danych oraz zgłoszenia chęci ich usunięcia poprzez wysłanie maila na adres biuro@fcnn.pl.