Media o nas

https://leszno24.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/52375_w-lesznie-powstanie-nowa-uczelnia-kampus-i-studencki-teatr.html

W styczniu 2022 roku w Lesznie odbędzie się konferencja naukowa, która zapoczątkuje działania związane z utworzeniem nowej uczelni – Collegium Nobilium Novum. Szkoła ma kształcić ludzi, którzy będą sprawować najważniejsze funkcje w kraju, samorządzie, państwowych spółkach i przyczynią się do rozwoju Polski oraz odbudowy jej znaczenia w Europie i świecie. Ma być odpowiedzią na kryzys, także moralny, obecnych elit.

O założeniach nowej uczelni mówił w środę, podczas konferencji prasowej w Lesznie, dr Włodzimierz Zydorczak, prezes Fundacji Collegium Nobilium Novum. Szkoła ma nawiązywać do Collegium Nobilium założonego w roku 1740 przez księdza Stanisława Konarskiego. Celem tamtej uczelni było „kształcenie młodego pokolenia Polaków w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju i wychowanie uczniów na przyszłą elitę społeczeństwa”. Zdaniem dr Zydorczaka teraz także jest taka potrzeba.

– Obecna sytuacja w Polsce jest podobna do tej sprzed lat – podkreślał prezes Fundacji Collegium Nobilium Novum. I wymieniał te czynniki, która są tożsame z osiemnastowiecznymi: zagrożenia zewnętrzne, izolację Polski na arenie międzynarodowej, postępującą erozję instytucji państwa, słabnące więzi społeczne oraz upadek intelektualny i moralny klasy politycznej. 

Nowa uczelnia miałaby kształcić osoby, które w dobie coraz większych wyzwań współczesnego świata będą w stanie pokierować naszym krajem i przyczynić się do jego rozwoju.  

Dopytywaliśmy, dlaczego na miejsce powstania Collegium Nobilium Novum wybrano Leszno? Jest ku temu kilka powodów i mówił o nich nie tylko prezes Zydorczak, ale także obecni zdalnie na spotkaniu z mediami dwaj inni naukowcy: prof. dr hab. Bolesław Niemierko oraz dr Michał Daszkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Powody są takie: Leszno ma bogate tradycje związane z wielokulturowością i edukacją. To tutaj Jan Amos Komeński napisał swoje dzieło „Wielka dydaktyka”. Z kształcenia młodych ludzi słynna była także pobliska Rydzyna. Za Lesznem przemawia także to, że znajduje się w Wielkopolsce – słynącej z pracy organicznej i ma bardzo dobre połączenia – kolejowe i drogowe oraz jest w połowie drogi między ważnymi ośrodkami akademickimi, jakimi są Poznań i Wrocław. Twórcy nowej uczelni chcą też, wzorem podobnych szkół w Europie, aby znajdowała się ona nie w stolicy, dzięki czemu nie ma być podatna na wpływy polityków.

Przygotowania do otwarcia Collegium Nobilium Novum już się rozpoczęły. Zainauguruje je konferencja naukowa „Edukacja dla demokracji”, która odbędzie się 5 stycznia 2022 w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Udział w niej jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się przez formularz na stronie www.fcnn.pl .

Zwieńczeniem spotkania będzie pierwszy występ Teatru Collegium Nobilium Novum, w auli WSH o godz. 19. To będzie opera z epoki późnego baroku „La Serva Padrona” (Służąca Panią). Bezpłatne wejściówki można odbierać w rektoracie WSH przy ul. Królowej Jadwigi 10.

Collegium Nobilium Novum ma rozpocząć działalność w roku akademickim 2022/2023. Na początek mają to być roczne studia podyplomowe. Mogą z nich skorzystać absolwenci wyższych uczelni, nie ma ograniczenia wiekowego. Mile widziani będą także parlamentarzyści, samorządowcy, czy urzędnicy. Nauka najpewniej będzie odpłatna. Zajęcia odbywać się będą w WSH w Lesznie, a także – dla studentów z innej części kraju – na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Ukończenie tego studium ma być nobilitacją dla osób ubiegających się o ważne stanowiska, czy startujących w wyborach. W kolejnym roku uczelnia ma już prowadzić nabór na normalne studia – dla maturzystów. 

W planach jest także budowa uczelnianego kampusu i tu także pod uwagę jest brane Leszno. Jest już nawet wstępna lokalizacja siedziby Collegium Nobilium Novum, ale prezes Zydorczak nie chciał ujawnić szczegółów. Od początku działalności uczelni ma funkcjonować także uczelniany teatr, we współpracy z Teatrem Miejskim w Lesznie.

Fundacja Collegium Nobilium Novum chce także powołać Komisję Edukacji Narodowej. Jednym z zadań stowarzyszenia będzie prowadzenie tzw. latających uniwersytetów, a więc docieranie z wykładami do małych miejscowości. 

lm

Gazeta „ABC”, 22 grudnia 2021 roku

Nowa uczelnia w Lesznie
Ma być receptą na kryzys obecnych elit
W styczniu 2022 roku w Lesznie odbędzie się konferencja naukowa, która zapoczątkuje działania związane z utworzeniem nowej prywatnej uczelni – Collegium Nobilium Novum. Szkoła ma kształcić ludzi, którzy będą sprawować najważniejsze funkcje w kraju, samorządzie, państwowych spółkach i przyczynią się do rozwoju Polski oraz odbudowy jej znaczenia w Europie i świecie. Ma być odpowiedzią na kryzys, także moralny, obecnych elit.

Lidia Matuszewska

matuszewska@gazetaabc.pl

Założenia przyświecające pomysłowi utworzenia uczelni poznaliśmy w ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej w Lesznie. Przedstawił je dr Włodzimierz Zydorczak, pochodzący z Kościana, prezes Fundacji Collegium Nobilium Novum. Szkoła ma nawiązywać do Collegium Nobilium, założonego w roku 1740 przez księdza Stanisława Konarskiego. Tamta uczelnia kształciła młode pokolenie Polaków „w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju” i wychowywała „przyszłą elitę społeczeństwa”. Zdaniem dr Zydorczaka obecnie także jest taka potrzeba.

– Obecna sytuacja w Polsce jest podobna do tej sprzed lat – podkreślał prezes Fundacji CNN. I wymieniał te czynniki, która są tożsame z osiemnastowiecznymi, kiedy to Polska – pod rządami króla Augusta II Sasa – chyliła się ku upadkowi, bo kwitła korupcja, zrywano sejmy, przedstawiciele obcych dworów przekupywali posłów i senatorów. Teraz z kolei mamy: zagrożenia zewnętrzne, izolację Polski na arenie międzynarodowej, postępującą erozję instytucji państwa, słabnące więzi społeczne oraz upadek intelektualny i moralny klasy politycznej.

Dr Zydorczak tłumaczył, że nowa uczelnia miałaby kształcić osoby, które w dobie coraz większych wyzwań współczesnego świata będą w stanie pokierować naszym krajem i przyczynić się do jego rozwoju.  

Dopytywaliśmy, dlaczego na miejsce powstania Collegium Nobilium Novum wybrano Leszno?

Jest ku temu kilka powodów i mówił o nich nie tylko prezes Zydorczak, ale także obecni zdalnie na spotkaniu z mediami dwaj inni naukowcy: prof. dr hab. Bolesław Niemierko oraz dr Michał Daszkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Przesłanki są takie: Leszno ma bogate tradycje związane z wielokulturowością i edukacją. To tutaj Jan Amos Komeński napisał swoje dzieło „Wielka dydaktyka”. Z kształcenia młodych ludzi słynna była także pobliska Rydzyna. Za Lesznem przemawia także to, że znajduje się w Wielkopolsce – słynącej z pracy organicznej. Poza tym ma bardzo dobre połączenia – kolejowe i drogowe oraz jest w połowie drogi między ważnymi ośrodkami akademickimi, jakimi są Poznań i Wrocław. Twórcy nowej uczelni chcą też, wzorem podobnych szkół w Europie, aby znajdowała się ona nie w stolicy, dzięki czemu nie ma być podatna na wpływy polityków.

*

Przygotowania do otwarcia Collegium Nobilium Novum już się rozpoczęły. Zainauguruje je konferencja naukowa „Edukacja dla demokracji”, która odbędzie się w środę, 5 stycznia 2022 w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Udział w niej jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się przez formularz na stronie www.fcnn.pl.

Zwieńczeniem spotkania będzie pierwszy występ Teatru Collegium Nobilium Novum, w auli WSH o godz. 19. To będzie opera z epoki późnego baroku „La Serva Padrona” (Służąca Panią). Bezpłatne wejściówki można odbierać w rektoracie WSH przy ul. Królowej Jadwigi 10.

*

Collegium Nobilium Novum ma rozpocząć działalność w roku akademickim 2022/2023. Na początek mają to być roczne studia podyplomowe. Mogą z nich skorzystać absolwenci wyższych uczelni, bez ograniczenia wiekowego. Mile widziani będą także parlamentarzyści, samorządowcy, czy urzędnicy. Nauka najpewniej będzie odpłatna. Zajęcia odbywać się będą w WSH w Lesznie, a także – dla studentów z innej części kraju – w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Ukończenie tego studium ma być nobilitacją dla osób ubiegających się o ważne stanowiska, startujących w konkursach do służby cywilnej, zarządów, rad nadzorczych, czy w wyborach. W kolejnych latach uczelnia ma już prowadzić nabór na normalne studia – dla maturzystów. 

W planach jest także budowa uczelnianego kampusu i tu także pod uwagę jest brane Leszno. Jest już nawet wstępna lokalizacja siedziby CNN, ale prezes Zydorczak nie chciał ujawnić szczegółów. Od początku działalności szkoły ma funkcjonować także uczelniany teatr, we współpracy z Teatrem Miejskim w Lesznie.

Fundacja CNN chce także powołać Komisję Edukacji Narodowej. Jednym z zadań stowarzyszenia będzie prowadzenie tzw. latających uniwersytetów, a więc docieranie z wykładami do małych miejscowości.

– Społeczeństwo, które nie ma wiedzy wierzy w teorie spiskowe, jest podatne na kłamstwa i łatwo można nim manipulować – podkreśla dr Zydorczak.

Na stworzenie uczelni i Komisji Edukacji Narodowej Fundacja Collegium Nobilium Novum chce pozyskiwać pieniądze od międzynarodowych podmiotów promujących demokrację, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, czy z funduszy norweskich, a także z Unii Europejskiej, od prywatnych sponsorów z Polski i całego świata. Źródłem dochodów ma być także czesne płacone przez studentów.