Kontakt

Fundacja Collegium Nobilium Novum
ul. Wiśniowa 2/1
64-000 Kościan

Poczta email:
Administracja: biuro@fcnn.pl
Konferencje naukowe: konferencja@fcnn.pl

Prezes Zarządu
Dr Włodzimierz Zydorczak,
Tel. +48-691-959-333

Rachunki bankowe Fundacji:

Dla wpłat w PLN:
Numer:                97 1090 1274 0000 0001 4902 8484

Dla wpłat w EUR:
Kod Swift(BIC):                 WBKP PL PP XXX
Numer:                21 1090 1274 0000 0001 4902 8494